• ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ

ISBN/Barcode: 9786185560065
Hodges, John R.
Σελίδες: 304
Ημερομηνία: 1/3/2022
  • 40,00€
  • -20%
  • 32,00€


Περιγραφή

Το παρόν εγχειρίδιο επιλέχθηκε μέσα από πλήθος επίκαιρων συγγραμμάτων αντίστοιχου επιστημονικού κύρους, ως το καταλληλότερο και εννοιολογικά προσπελάσιμο στον κλινικό, φοιτητή και εν γένει ενδιαφερόμενο για ζητήματα εκτίμησης των νοητικών λειτουργιών, χωρίς επίσημη εξειδίκευση στην κλινική νευροψυχολογία, την συμπεριφορική νευρολογία ή συναφείς κλάδους. Η επιλογή μας αυτή είναι σύντονη με την προσέγγιση της διεπιστημονικότητας και διαθεματικότητας και έρχεται να ικανοποιήσει το αίτημα πολλών συναδέλφων υγειονομικών που είτε με ρητό είτε με άρρητο τρόπο διατυπώνουν τα τελευταία χρόνια. Προτίθεται δε να εισαγάγει τον κλινικό (νευρολόγο, ψυχίατρο, νευροχειρουργό, κλινικό ψυχολόγο, φυσίατρο, κ.α.) στο πεδίο της εκτίμησης των νοητικών λειτουργιών, την ερμηνεία των αποτελεσμάτων υπό το φως θεωρητικών προτύπων, καθώς και των ειδικών και εξατομικευμένων παραμέτρων του κλινικού ιστορικού, ώστε να σχηματίσει μια πρώτη – έστω αδρή – εικόνα της κατάστασης των ανώτερων εγκεφαλικών λειτουργιών. Η θεωρητική και κλινική εμπλαισίωση των νοητικών λειτουργιών όπως απαντώνται στην νευρολογία και την ψυχιατρική, η λήψη κλινικού ιστορικού με ιδιαίτερη εστίαση στην σφαίρα της νόησης και των σχέσεων της με την συμπεριφορά, η παρά την κλίνη εκτίμηση των νοητικών λειτουργιών, καθώς και η ευαισθητοποίηση στις εφαρμογές της νευροψυχολογικής αξιολόγησης συνιστούν κεντρικά θέματα του ανά χείρας εγχειριδίου. Το αξιοσημείωτο στο εγχειρίδιο αυτό είναι η ευκολία στην ανάγνωση και κατανόηση του περιεχομένου. Επιπρόσθετα, παρουσιάζει αξιόλογα παραδείγματα με ιστορικά ασθενών και απεικονίζει την προσέγγιση που υποστηρίχθηκε στα διάφορα κεφάλαια. Φρονούμε ότι η προσθήκη του εν λόγω συγγράμματος στην ελληνόφωνη γραμματεία επί του θέματος θα βοηθήσει κλινικούς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την νευροψυχολογική εκτίμηση, καθώς και εκείνους που εργάζονται σε πλαίσια που καλούνται να διαχειριστούν περιστατικά που εμπίπτουν στην νευρολογία, την ψυχιατρική και άλλα κλινικά πεδία, όπου η εκτίμηση των ανώτερων