ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΤΟΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τιμή:
14,50€
Τιμή e-lexis:
13,05€
-10%
ISBN: 9789605632939
Εκδότης/Κατασκευαστής:
Ελληνοεκδοτική

Λεπτομέρειες

Σειρά:
Κοινωνιολογία
Επίπεδο/Τάξη:
Γ' Λυκείου
Ημερομηνία Έκδοσης:
19/11/2019
Συγγραφέας:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΜΠΑΣΙΑΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
Σελίδες:
330


Το εκπαιδευτικό βιβλίο Κοινωνιολογία Γ΄ Λυκείου – Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, Α΄ τόμος, περιλαμβάνει τα κεφάλαια: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Μορφές κοινωνικής οργάνωσης – Ελληνική κοινωνία, Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος, Η σύγχρονη ελληνική οικογένεια: Μορφές, προβλήματα, προοπτικές και οργανώνεται σε 15 διδακτικές ενότητες καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει: Διαγραμματική παρουσίαση της διδακτικής ενότητας Θεωρία, με ερωτήσεις αναδιήγησης Θέματα αξιολόγησης (Θέματα Σωστού/Λάθους, Πολλαπλής Επιλογής, Αντιστοίχισης) Κριτήριο αξιολόγησης (μικρής διάρκειας).Η παρουσίαση κάθε κεφαλαίου ολοκληρώνεται με: Απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Ερωτήσεις Εμπέδωσης – Επανάληψης (με απαντήσεις) Επαναληπτικό Κριτήριο Αξιολόγησης (τρίωρης διάρκειας).Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν οι απαντήσεις όλων των θεμάτων αξιολόγησης και των κριτηρίων αξιολόγησης.